سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

پر از خالی!!

سلام به دوستان عزیز

این وبلاگ قرار نیست پر بشه

فقط به این امید ایجاد میشه که روزی بدونیم

نباید از هر چیزی هر طوری که خواستیم استفاده ببریم

مانند کلمة زیبا و قدیمی نُپی

که از اسامی فارسی آخرین کتاب وحیانی است.